Birçok alanda olduğu gibi baskı alanında  da  yeni gelişmeler önemli değişimleri getirecektir.

Yeni Teknolojik Gelişmeler: Baskı teknolojisindeki son gelişmeler baskı kalitesine, hızına ve maliyetine çeşitli etkiler yapmaktadır. Örneğin, 3D baskı, Augmented Reality (AR) etiketler, IoT entegrasyonu gibi konulara değinebilirsiniz.

Çevre Dostu Baskı Teknolojileri: Günümüzde, çevre dostu uygulamaların önemi artmaktadır. Mürekkeplerden, baskı sürecinin enerji tüketimine, atık yönetimine kadar baskının çevre üzerindeki etkisini azaltmak için hangi adımların atıldığını ve bu konuda hangi teknolojilerin kullanıldığını anlatın.

Baskı Sonrası İşlemler ve Teknolojileri: Baskı süreci, basılı materyalin hazırlandığı andan itibaren bitmez. Baskı sonrası işlemler (ciltleme, katlama, kaplama, kesme vb.) ve bu işlemleri gerçekleştiren teknolojiler daha önce zor veya imkansız olan birçok işlemi yapmamızı sağlamaktadır.

Baskı Öncesi Kontrol Teknolojileri: Baskıya hazırlık sürecinde kullanılan yazılımlar ve otomasyon sistemleri hataları azaltmakta, kaliteyi ve hızı arttırmaktadır. Baskı öncesi aşamasında dosya kontrol, renk yönetimi ve prove kontrolü gibi süreçlerin nasıl gerçekleştirildiğini öğrenirseniz iş takibiniz de daha etkili olacaktır.

Baskıda Veri ve Güvenlik Teknolojileri: Özellikle kişiselleştirilmiş baskı ve veri merkezli baskı giderek artmakta ve bu projelerde verinin güvenli bir şekilde işlenmesi ve korunması çok önemli hale gelmektedir. Veri yönetimi, şifreleme ve diğer güvenlik teknolojilerinin baskıda nasıl kullanıldığını öğrenmeniz bu tarz projeleriniz olduğunda size avantaj sağlayacaktır.

Baskı ve Yapay Zeka: Yapay zekanın baskı sektöründeki rolü tahminlerin ötesinde hızlı artmaktadır. Artık baskıya hazırlık için görseller  dahil hemen her türlü içerik yapay zeka ile hazırlanabilmektedir. Ayrıca yapay zeka sayesinde baskı ve tasarımların analizleri de çok hızlı ve yüksek oranda doğru olacak şekilde yapılabilmektedir. Baskı hizmeti aldığınız firmanın size yapay zeka konusunda destek sağlayıp sağlamadığını mutlaka sormalısınız. Böyle bir desteği almak rakipleriniz karşısında  size fark oluşturacaktır.

Baskıda Renk Yönetimi Teknolojileri: Renk yönetimi, baskı sürecinin önemli bir parçasıdır. Renk yönetiminde kullanılan teknolojileri ve bu teknolojilerin renk tutarlılığını ve doğruluğunu nasıl iyileştirdiğini anlamanız önemlidir. Bu kapsamda ICC profilleri, renk uzayları (RGB, CMYK, Pantone vb.) ve renk yönetimi hakkında bilgi alabileceğiniz kaynakları araştırabilirsiniz.

Mürekkep Püskürtmeli Teknoloji: Mürekkep püskürtmeli (inkjet) baskı teknolojisi, geniş formatlı baskılar, posterler, etiketler ve hatta 3D baskılar için kullanılır. Bu teknolojinin avantajlarından, çalışma prensibinden ve kullanıldığı uygulamalar gittikçe artmaktadır. Bu teknolojiyi yakından takip ederseniz şimdi ihtiyacınız olmasa bile gelecek projelerinizde mutlaka karşınıza çıkacaktır.

Baskıda Malzeme Teknolojileri: Baskıda kullanılan kağıt, plastik, metal, tekstil gibi çeşitli malzemeler ve bu malzemelerin seçiminin baskı kalitesi ve maliyet üzerindeki etkisi çok önemlidir. Ucuz malzeme her zaman size ucuza gelmeyebilir, pahalı malzeme de karşılığını sağlamayabilir. Bu nedenle malemeyi sadece fiyat değil her açıdan değerlendirmek  gerekir. Ayrıca, baskı malzemelerini sürdürülebilirlik açısından da değerlendirmek gerekir.

Otomasyon ve Endüstri 4.0: Baskı sürecinde otomasyonun giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde, otomasyon teknolojileri ve Endüstri 4.0 uygulamalarının (IoT, bulut bilişim, veri analitiği vb.) baskı sektöründeki rolü artmaktadır. Bu baskı işlemleri hızlanmakta, her aşaması insan müdahalesi olmadan takip edilebilmekte ve hatalar azalmaktadır.

İnovatif Baskı Uygulamaları: Son yıllarda geliştirilen, interaktif baskı, AR(Artırılmış Gerçeklik) ile zenginleştirilmiş baskı, kişiye özel baskılar vb. inovatif baskı uygulamaları artmaktadır. Bu yenilikleri takip ederseniz siz de projelerinizde kullanarak fark oluşturabilirsiniz.

Bu bölümde baskıda güncel teknolojiler hakkında genel bir bakış sağlayarak bilinçli kararlar almanız için hazır olmanızı amaçladık. Her teknolojiyi anlamanız en doğru şekilde kullanımınız için çok önemlidir.